Trafiksikkerhed

Stk. 1: Der skal igennem al planlægning tænkes i forbedret trafiksikkerhed.

Redegørelse

Det er Byrådets vision for trafiksikkerhedsarbejdet at:

  • Ingen dræbes eller kommer til skade i trafikken  

Frem mod udgangen af 2020 er det målsætningen at:

  • Antallet af lettere tilskadekomne, alvorligt tilskadekomne og dræbte skal halveres i forhold til 2010.

Den målsætning vil Byrådet nå i samarbejde med borgere, politi, Rådet for sikker trafik, skoler mv.

Sektorplaner

Trafiksikkerhedsstrategien revideres i denne planperiode.
Indsatsområderne i trafiksikkerhedsplanen er følgende:

  • Trafikvejene i byerne og i det åbne land.
  • Trafikantadfærd målrettet sprit, hastighed og unge trafikanter.
  • Lette trafikanter i byerne.
  • Ulykkesreduktion på lokalveje i det åbne land, hvor der er registreret flere trafikulykker.​