Trafiksikkerhed

Stk. 1: Der skal igennem al planlægning tænkes i forbedret trafiksikkerhed.

Redegørelse

Det er Byrådets vision for trafiksikkerhedsarbejdet at:
Ingen dræbes eller kommer til skade i trafikken.
Frem mod udgangen af 2020 er det målsætningen at:
Antallet af lettere tilskadekomne, alvorligt tilskadekomne og dræbte skal halveres i forhold til 2010.
Den målsætning vil Byrådet nå i samarbejde med borgere, politi, Rådet for sikker trafik, skoler mv.
Trafiksikkerhedsstrategien, som revideres i denne planperiode kan ses under link i højre side.
Indsatsområderne i trafiksikkerhedsplanen er følgende:

  1. Trafikvejene i byerne og i det åbne land.
  2. Trafikantadfærd målrettet sprit, hastighed og unge trafikanter.
  3. Lette trafikanter i byerne.
  4. Ulykkesreduktion på lokalveje i det åbne land, hvor der er registreret flere trafikulykker.​