Generelle rammer

De generelle rammer, indeholder en række fælles bestemmelser, der gælder for alle de rammebelagte arealer i Syddjurs Kommune, med mindre andet er anført særskilt i de konkrete rammer for området