Parkering

Stk. 1: Syddjurs Kommunes vejledninger angående parkeringsforhold, skal som udgangspunkt overholdes, med mindre særlige forhold taler for ændrede parkeringsnormer for et konkret område.

Redegørelse

For at sikre en ordentlig mobilitet for borgerne i Syddjurs Kommune er det ikke kun infrastrukturen såsom veje, skinner og stier, som er væsentlige, men også parkeringsarealer i hele byen. Dette gælder for alle køretøjer, biler, handicapbiler, motorcykler, cykler og lignende. Syddjurs Kommune arbejder for, at der ved alle nye udlæg eller ved ændringer af eksisterende vil blive udlagt arealer til parkering efter Syddjurs Kommunes vejledende parkeringsnormer, og hvis denne afviges, at der tages en individuel vurdering af de konkrete områder. Kravene til antal parkeringspladser kunne for eksempel lempes lidt ved boliger indenfor centerområderne.

Syddjurs Kommune har en parkeringsfond, hvor der er vedtaget retningslinier for de butikker, restauranter eller lignende, som ikke kan overholde de gældende parkeringskrav. De kan få dispensation og betale til parkeringsfonden. Det er så kommunens pligt indenfor fem år at anlægge parkeringspladser, som ligger hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte butik, der har fået dispensation.