Rodskov og Eskerod

Rodskov og Eskerod er to mindre landsbyer, der fungerer som bosætningsbyer. Offentlig og privat service i form af skoler, institutioner og dagligvarebutikker benyttes i Hornslet, Rønde, Ugelbølle og Skødstrup-Løgten. For Rodskov gælder det, at byen er delt i to af Aarhusvej. Den ældste del af byen er beliggende syd for landevejen i landzone, mens den yngre del af byen ligger nord for landevejen i byzone. Eskerod er beliggende syd for Aarhusvej i et kuperet terræn.

I den forløbne planperiode er indbyggertallet vokset med knap 200 indbyggere.
Der findes et aktivt foreningsliv i området med flere veletablerede foreninger. I Rodskov findes forsamlingshuset, som er vært for mange årlige arrangementer og desuden tilbyder omklædningsfaciliteter for områdets idrætsforeninger.
Området udgør et randmorænelandskab med mange mindre skov- og vådområder. Især syd for Aarhusvej er dette karakteristisk, mens området nord for landevejen er karakteriseret ved sin flotte udsigt over Kalø Vig.

Infrastrukturelt er der tale om en veludbygget vejbetjening, med en gennemgående hovedfærdselsåre i form af Aarhusvej og kort afstand til Djurslandsmotorvejen. Områdets kollektive trafik betjenes af Midttrafik, med fire ruter fra Aarhus til Rønde. Letbanen betjener desuden strækningen Aarhus - Hornslet.

Siden 2009 har Syddjurs Kommune udpeget fremtidige byudviklingsområder (perspektivområder) i kommunens mest Aarhusnære område ved Eskerod og Rodskov med det formål at sikre Syddjurs Kommune andel i den østjyske vækst og dermed muligheden for at vedligeholde fremtidens velfærdskommune.

På tidspunktet for kommuneplanens fremlæggelse som forslag er der gennemført en fredning, som delvist hindrer denne udvikling. Fredningen er påklaget, og de videre udviklingsmuligheder vil afhænge udfaldet af klagesagen.
Med Kommuneplan 2020 fastholdes intentionerne om byudviklingsprojektet i kommuneplanlægningen, der foretages dog ikke detailplanlægning af fremtidige byudviklingsområder.

Mulig fremtidig byudvikling skal baseres på værdierne i værdikataloget for Kalø Bugt-området samt øvrige udarbejdede dokumenter.