Ugelbølle

Ugelbølle er en udpræget bosætningsby, kendetegnet ved nærhed til naturskønne områder og høj tilgængelighed til Aarhus. Byen har udviklet sig nord for Århusvej i det bakkede landskab med flotte udsigter over Kalø Vig.

I forhold til byens størrelse er Ugelbølle en af kommunens byer med størst tilflytning. Den seneste byudvikling i Ugelbølle er foregået mod øst på baggrund af en helhedsplanlægning for et blandet boligområde.

Byen rummer Ugelbølle Friskole, som på baggrund af lokale kræfter åbnede i august 2010. Friskolen er efterfølgende flyttet ind i et moderne byggeri og centralt placeret i tilknytning til byens nye og ældre boligområder. Skolen oplever en kraftig stigning i elevtal, og der er søgning til skolen fra et større opland.

I umiddelbar tilknytning til friskolen er anlagt en bypark, der sikrer sikker adgang fra byens boligområder til friskolen. Den tidligere kommunale skolebygning og daginstution er omdannet til en attraktiv integreret instution.

Ugelbølle i fremtiden
Byrådet forventer at de seneste mange års vækst fortsætter i den kommende planperiode. I Kommuneplan 2016 blev der udlagt nye arealer til byvækst på i alt 15 ha, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt i den kommende planperiode.

Ugelbølles vækstretninger er begrænsede, mod syd af en landskabsfredning, mod nord af afstandskrav til Motortrafikvejen og mod vest af golfbanen. Byskitsen illustrerer byens fremtidige udviklingsmuligheder.

LÆS MERE I RAMMERNE:
Helhedsplaner og lignende