Detailhandel

Ifølge planlovens § 11e, stk. 3, skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der indeholder rammer for forsyning med butikker. Redegørelsens omfang er bestemt af planlovens §§ 5 l-5 r.

Detailhandelsstrukturen har fået et serviceeftersyn og er tilrettet for at sikre balance mellem lokalsamfund og de fem handelsbyer Ebeltoft, Rønde, Hornslet, Ryomgård og Kolind. Der er ikke udlagt aflastningscentre eller nye detailhandelsområder. Dog er tre lokalcentre taget ud af Ebeltoft, heraf det ene erstattet af et areal til en enkeltstående dagligvarebutik. Afgrænsningen af enkelte lokalcentre og bymidter er også justeret for at imødekomme hovedprincipperne for detailhandlen. Der er ikke ændret på det samlede arealudlæg i de enkelte detailhandelsområder.  

Se i øvrigt den samlede redegørelse samt baggrundsnotat under retningslinjer for detailhandel.