Feldballe og Tåstrup

Feldballe og Tåstrup er beliggende for enden af motortrafikvejen og fungerer primært som bosætningsbyer. Bydelen Friland er en markant de af Feldballe og har oplevet stor popularitet. Indbyggerne er i stort omfang børnefamilier, og med kommunens laveste gennemsnitsalder er servicefunktionerne i høj grad målrettet disse børnefamilier.

Feldballe og Tåstrup fungerer - og ser sig selv - som én samlet byenhed. Tilsammen udgør de to byer et velfungerende bysamfund med friskole, hal, børnehave, aktiverende byrum og dagligvarebutik. Der findes en række foreninger, heriblandt den fælles beboerforening, som bl.a. driver forsamlingshuset. Mange indbyggere orienterer sig mod Rønde, hvor uddannelsesinstitutioner, indkøbsmuligheder, fritidsaktivitet m.m. benyttes.

Feldballe og Tåstrup kan karakteriseres som en langstrakt vejby. Det fysiske bymiljø fremstår i dag hovedsageligt i god tilstand. Området betjenes af den regionale busrute mellem Aarhus – Grenaa.

Byudviklingen har primært fundet sted mod syd (Friland), og den seneste udvidelse af Friland er under udbygning. Friland Erhverv er også fuldt udbygget, ligesom det også er tilfældet for den seneste parcelhusudstykning ved Grødehøjvænget i Feldballe.

Der er ca. 520 indbyggere i Feldballe, mens der er ca. 150 indbyggere i Tåstrup. I den seneste 12-årige planperiode er der sket en markant fremgang i antallet af indbyggere set i forhold til byernes størrelse, og det forventes at den positive udvikling vil fortsætte.

Byrådet ønsker, at Feldballes fremtidige udvikling skal ske i retning mod Tåstrup, da en sammenvoksning af byerne vil give mulighed for etableringen af cykel- og gangstier i en mere sikker afstand fra den trafikerede Ebeltoftvej.
Der er fortsat rummelighed til de kommende års forventede boligbyggeri, og der udlægges derfor ikke nye arealer til byudvikling i denne kommuneplan.