Letbane

Stk. 1: Der skal i planlægningen disponeres på en måde, så der er mulighed for udvidelse af Letbanen.

Redegørelse

Letbanen vil få afgørende betydning for Syddjurs Kommunes udviklingsbetingelser fremover.

Byrådet planlægger efter, at letbanen skal stå for en stor del af fremtidens trafikvækst til og fra Aarhus. I den fysiske planlægning gøres dette ved at udvikle trafikknudepunkter og forbedre adgangen mellem stationer og byerne. Læs mere i afsnittet "Trafikknudepunkter og letbanestationer".

Byrådet vil fortsat arbejde for at letbanen får 4 tog i timen mellem Hornslet og Aarhus, samt 2 tog i timen til Ryomgaard i myldretiden hvilket dog kræver investeringer i nyt krydsningsspor i Aarhus.

Når dette er nået, vil Byrådet arbejde for, at det bliver muligt at køre med 2 tog i timen hele dagen på den resterende del af Grenaabanen.

For at sikre areal til eventuelle fremtidige udvidelsesmuligheder for letbanen mellem Hornslet og Aarhus udlægges arealreservation langs banens trace til et ekstra spor.