Rammer

Her kan du læse hvilke planmæssige forudsætninger, der er for at lave en lokalplan for et udpeget område. Hvad er kommuneplanens rammebestemmelser indeholder en uddybende forklaring af, hvad rammerne består af. Du kan også læse hvad der gælder helt overordnet for lokalplanlægningen i kommunen under de generelle rammer. Definitionerne er en ordbog med en række ord, vi benytter i rammerne. Helhedsplaner og lignende indeholder en oversigt over de overordnede princip-, udstyknings- og bebyggelsesplaner, der er relevante for kommende lokalplaner. Rammerne er tilknyttet 12 forskellige områder. 

loading image
Henter kort...
static-map