Nimtofte

Nimtofte ligger i den nordligste del af kommunen og har et aktivt og initiativrigt foreningsliv. Desuden tilbyder byen offentlige og private servicefunktioner som friskole, institutioner og indkøbsmuligheder. Området omkring Nimtofte udgør et af kommunens turismemæssige kraftcentre, med Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort som de to fyrtårne i området.

Det forventes, at Djurs Sommerland på sigt vil tiltrække op imod en mio. besøgende om året. Mængden af turister har hidtil skabt en del trafikale problemer på Stationsvej, hvilket vil afhjælpes med Nord-Sydvejens åbning i foråret 2020. Gadeforløbene i Nimtofte er smalle og slyngede og vidner om, at landsbyen har ligget her i mange århundreder. Bymiljøet fremstår i dag hovedsageligt i en god vedligeholdelsesstand.

Der findes flere aktive foreninger i Nimtofte, bl.a. borgerforening og distriktsråd, men der benyttes også mange fritidstilbud i Ryomgård. Nimtofte har en god kollektiv trafikbetjening med de regionale busruter mellem Aarhus – Ryomgård, Randers – Ebeltoft, Randers – Grenaa og Ryomgård – Grenaa.

Nimtofte har ca. 550 indbyggere. Der findes i Nimtofte flere ubebyggede rammeudlæg, og det vurderes, at disse i rigeligt omfang kan dække de fremtidige behov. Der er derfor ikke med Kommuneplan 2020 udlagt nye rammeområder.