Lime og Skørring

Lime og Skørring er to mindre landsbyer beliggende i Ådalen. Lime er en langstrakt landsby, som har udviklet sig langs en hovedgade, og består af knap 400 indbyggere. Landsbyen og hovedgaden bærer præg af ældre gårde, og bygningsmassen fremstår hovedsageligt i god vedligeholdelsesstand. I landsbyens nordlige del findes et erhvervsområde. Landsbyen har senest udviklet sig i den sydlige del.

Skørring er en mindre landsby med knap. 200 indbyggere. Byen består af ældre gårde og nyere parcelbebyggelser, som fremstår i god stand. Der er udlagt et byudviklingsområde til boliger, som påbegyndes bebygget i 2016.

De to byer har gennem årene haft en lille, men stabil tilgang af nye borgere. Lime og Skørring udgør tilsammen et bysamfund, der tilbyder offentlige og private servicefunktioner. Dagligvarebutik findes i Lime, mens offentlig folkeskole, daginstitutioner og idrætshal med multibane findes i Skørring. Byerne har endvidere et aktivt foreningsliv.

Nærheden og tilgængeligheden til de større byer Randers og Aarhus med disses udbud af arbejdspladser, kultur- og handelsmuligheder er en vigtig faktor for Ådalens attraktivitet. Områderne betjenes af den regionale busrute Randers – Hornslet. Med kun ca. 16 km til Randers er mange indbyggere i Ådalen orienteret mod Randers, både hvad angår uddannelser og arbejdspladser, samt handel.

Der er fortsat rummelighed til de kommende års forventede boligbyggeri, og der udlægges derfor ikke nye arealer til byudvikling i denne kommuneplan. Byrådets fokus er på at fastholde indbyggertallet, og på at byerne fortsat skal have mulighed for at udvikle sig.