Erhverv, turisme og landbrug

Her kan du læse hvordan forskellige erhverv kan indplacere sig i Syddjurs Kommune.

Syddjurs kommune er kendetegnet ved et mangfoldigt erhvervsliv med store og små landbrug, fællesskaber, en stor andel handlende, rigtig mange turister og lokale store og små håndværksvirksomheder samt enkelte specialiserede industrier og vidensvirksomheder. Retningslinjerne for erhverv behandler principper for indplacering af nye erhverv i Syddjurs kommune samt afstands- og miljøforhold.

Du kan læse hvordan Byrådet vælger at prioritere handelslivet, hvilke vilkår der er for at oprette et hotel eller en campingplads eller hvad der skal til, for at etablere en virksomhed der stiller særlige krav til sit naboskab på grund af støj eller lugt, blandt andet lufthavnen.