Byer i Letbanebåndet

Langs Letbanebåndet, finder man fem vækstbyer bundet sammen af den kommende letbane og den øvrige infrastruktur Hornslet, Mørke, Thorsager, Ryomgård og Kolind.

Hornslet, Mørke, Thorsager, Ryomgård og Kolind er alle byer med spændende boligformer, et varieret handelsliv, levende foreningsliv, et spændende kultur- og fritidstilbud og et aktivt lokaldemokrati. Samtidig er byerne trafikknudepunkter og ’centerbyer’ for det omkringliggende opland, der søger til disse byer og bruger de servicetilbud, byerne tilbyder.

Letbanen er en central del af byerne i Letbanebåndet. Efter Grenåbanen genåbning i 2019 som letbane, forventes den at få stadig større betydning som egentlig transportkorridor mod Aarhus, især for pendlerne.

Det er et faktum, at der er markant flere som benytter kollektiv transport inden for 600 m. fra en station, end hvis bopælen er længere væk. Er bopælen omkring 2400 m. fra en station falder brugen af kollektiv transport yderligere. Også i byerne på Djursland kan man se markante forskelle i bilejerskab og brugen af kollektiv transport, alt efter hvor tæt man bor på en station.

Byrådet har derfor stort fokus på at udvikle:

  • gode forhold ved letbanens standsningssteder og ved trafikknudepunkter,
  • de bedst mulige adgangsforhold mellem by og station/trafikknudepunkt, og
  • flere boliger i nærområdet af stationerne/trafikknudepunktet

I de seneste år har Syddjurs Kommune opgraderet alle stationer og investeret i byernes udvikling i øvrigt. Det arbejdes også aktivt med byfortætning, blandt andet gennem byomdannelse af tidligere erhvervsområder. Forbedring af detailhandelens muligheder og et løft af hovedgaderne har også fokus.