Vrinners

Restrummeligheden i Vrinners sikrer muligheden for fortsat tilflytning, og Kommuneplan 2020 udlægger derfor ikke nye rammer til boligområder.

Den gældende Udviklings- og bevaringsplan for Vrinners peger på en række konkrete fartdæmpende trafikindgreb. Hastighedsdæmpning ved indkørslen til Vrinners fra Rønde-siden er gennemført i efteråret 2011, og senest er der etableret en dobbeltrettet cykelsti på strækningen Vrinners – Egens Havhuse.