Knebel

Knebel har en enestående beliggenhed, og i samspil med et aktivt lokalsamfund har det betydet generelt har en vækst i antal indbyggere. Knebel er den største by på Mols og Helgenæs.

Det er også i Knebel, at folkeskolen Molsskolen og ældrecenteret Lyngparken er placeret, ligesom byen rummer lokalområdets idrætsfaciliteter og hal. Private servicevirksomheder er placeret langs Knebel Bygade, som sammen med Lyngevej er den centrale infrastruktur i byen. I Knebel findes der dagligvarebutik, apotek, sparekasse, mv. En tidligere møbelfabrik huser i dag mindre virksomheder. Det lokalhistoriske arkiv findes i Molsskolens tidligere pedelbolig.

Byens boligområder har udviklet sig ligeligt på øst- og vestsiden af bygaden. Erhvervsområderne er placeret i den nordlige del af byen, og i den sydvestlige del af byen findes et mindre sommerhusområde, som strækker sig helt ned til strandkanten.

Det snoede gadeforløb i den nordligste og ældste del af Knebel er ikke skabt til den store mængde gennemkørende trafik til henholdsvis Mols og Helgenæs, og der har gennem tiden været drøftet flere forslag til trafikforbedringer, heriblandt omfartsvej, cykelstier og fortove.

Knebel i fremtiden
Knebel har en begrænset men stabil tilflytning af nye borgere. Restrummeligheden i Knebel sikrer muligheden for fortsat tilflytning, og Kommuneplan 2020 udlægger derfor ikke nye rammer til boligområder.

Knebel har en naturlig begrænsning i sin vækst på grund af ubebyggelige arealer og planmæssige restriktioner. Der må derfor på lang sigt arbejdes med en byfortætning blandt andet ved omdannelse af udtjente erhvervsarealer.