Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer omfatter

 • private udendørs opholdsarealer (altaner/terrasser og haver som man selv råder over)
 • fælles udendørs opholdsarealer (hvor man har mulighed for at møde sine naboer, mv)

Udendørs fælles opholdsarealers omfang

Boligområder
I nye boligområder skal areal til fælles udendørs opholdsareal som udgangspunkt udgøre:

 • Åben-lav boligbebyggelse: Mindst 5 % af områdets areal
 • Tæt-lav boligbebyggelse: Mindst 10 % af områdets areal
 • Etageboligbebyggelse: Mindst 15 % af områdets areal
 • I områder med særlig fortætningspotentiale¹ i Ebeltoft, Hornslet og Rønde kan der afviges fra minimumskrav til fælles udendørs opholdsarealer på baggrund af en konkret vurdering, herunder iagttagelse af opholdsarealernes kvalitet, nærhed til andre udendørs opholdsarealer, mv.
  1: ”Områder med særlig fortætningspotentiale” fremgår af byskitserne i kommuneplanens hovedprincipper. 

Områder til erhvervs-, center- og offentlige formål
I nye områder til erhvervs-, center- og offentlige formål skal der udlægges areal til fælles udendørs opholdsareal på baggrund af en konkret vurdering.

Sommerhusområder
I nye sommerhusområder skal areal til fælles udendørs opholdsareal som udgangspunkt udgøre mindst 5 % af områdets areal

Beregningsregler for de fælles udendørs opholdsarealer

 • Vej- og parkeringsarealer kan ikke medregnes i de fælles udendørs opholdsarealer.
 • Arealer, som anvendes til håndtering af overfladevand, kan medregnes som fælles udendørs opholdsareal, hvis de kun periodevis er oversvømmet.

Udendørs fælles opholdsarealers kvalitet

 • Fælles udendørs opholdsarealer skal som udgangspunkt anlægges på terræn, udgøre sammenhængende arealer og være velplacerede i forhold til solorientering og læ.
 • I områder med særlig fortætningspotentiale¹ i Ebeltoft, Hornslet og Rønde kan de fælles udendørs opholdsarealer anlægges som fx fælles tagterrasser.
  1: ”Områder med særlig fortætningspotentiale” fremgår af byskitserne i Kommuneplanens hovedprincipper