Ebeltoft

Ebeltoft er rygraden og drivkraften i den fremtidige udvikling af den østlige del af Syddjurs Kommune.
Ebeltoft er ikke på samme måde andre øvrige dele af kommunen bundet op på Aarhus og det øvrige østjyske bybånd. Ebeltoft har sin helt egen identitet, og byens muligheder er i højere grad forankret i nogle særlige, stedbundne kvaliteter – kvaliteter der hænger sammen med byens unikke beliggenhed, dens købstadshistorie, natur og kulturtilbud. På denne måde er Ebeltoft et unikt brand for Syddjurs Kommune, og tiltrækker hundredetusindevis besøgende hvert år.
Den velbevarede bymidte med det historiske købstadsmiljø, iværksættermiljøet, de ikoniske byggerier, havnefronten med den aktive fiskerihavn og de enestående landskabelige og naturmæssige værdier udgør de mest markante kvaliteter ved Ebeltoft. Kvaliteter, der skal styrkes og synliggøres i den fremtidige planlægning af byen.

Ebeltoftområdet oplever i disse år en række offentlige såvel som private investeringer i byudvikling, erhverv, kultur og turisme. Det gælder blandt andet projektet for den gamle Maltfabrik som et center for kultur og erhverv og investeringerne omkring Femmøller Strand med nye spisesteder, overnatningsmuligheder, revitalisering af Egil Fischers ferieby og udviklingen af de kyst og havnenære områder.

Alt sammen konkrete investeringer, der sammen med et betydeligt yderligere investeringspotentiale tegner billedet af Ebeltoft i Udvikling. Byrådet ønsker, at en væsentlig del af udviklingen af Ebeltoft skal være at synliggøre vækst- og investeringsmulighederne samt de mange projekter, der allerede er i gang. En sådan synliggørelse vil naturligt fungere som løftestang for yderligere investeringer.

Byrådet vil satse på, at gøre turismen og kulturen til den drivkraft for erhvervsudvikling og bosætning, der skal kendetegne Ebeltoft. Særligt erhvervsudviklingen i Ebeltoft er afhængig af modet til at prioritere og satse på styrkepositionerne indenfor turisme, kultur og kreative erhverv fremfor de mere traditionelle erhverv.

Ebeltoft er en helt unik by i naturen og er en del af Grønt Danmarkskort. Ebeltoft huser sjældne dyrearter og er med projektet BioDivercity i konstant naturmæssig forankring.

Kultur, turisme, erhvervsudvikling og byudvikling er flere sider af samme sag. Det historiske købstadsmiljø, Fregatten Jylland, Glasmuseet og Nationalpark Mols Bjerge er allerede i dag med til at sætte Ebeltoft på det turismemæssige og kulturelle Danmarkskort. En realisering af Maltfabrikken som et fyrtårn for kultur og kreative erhverv vil sammen med en generel satsning på kreative erhverv forstærke dette brand yderligere. Ligeledes skal projektet Ebeltoft i Udvikling være med til at realisere af planerne for Ebeltoft Havnefront, hvor boliger, erhverv, den historiske fiskerihavn og kulturtilbud vil ligge side om side.

Samlet set er der tilstrækkelige arealer til byudvikling i Ebeltoft. Erhvervsområde ved Ebeltoft Motel udvides, med henblik på at muliggøre etablering af turismerettede Erhvervsfaciliteter.

Endvidere ændres rammerne for en del af Erhvervsområdet (ca. 5 ha) ved Ebeltoft Færgehavn, som i dag er i byzone til blandet bolig og erhverv, med henblik på at muligøre boligudvikling i dette område, i samspil med områdets øvrige aktiviteter.

Derudover udlægges ikke nye rammer til bolig eller erhvervsformål i Ebeltoft.