Planlagte zoneændringer

Planlagt zoneændring

I forbindelse med kommuneplan 2020 er der planlagte zoneændringer. Zoneændringerne optræder som følge af nye arealer, der udlægges til byformål, sommerhusområder der tilbageføres til landzone og landzonearealer, der planlægges overført til sommerhusområde.