Land, vand og natur

Her kan du læse retningslinjerne, der handler om landskaberne, vandets kredsløb og natur.

Retningslinjerne er medvirkende til at sikre rent drikke- og badevand i et sundt økosystem, passe på de landskaber, som tegner Syddjurs Kommune og hvordan kystlinjerne kan udvikle sig.

Her kan du blandt andet se, hvor byrådet prioriterer mere skov, hvordan vi kan forstå vores landskaber og hvordan vi kan benytte lavbundsarealer til at arbejde med klimaforandringerne med blandt andet mere regnvand.