Grønt Danmarkskort

Her finder du retningslinjerne for Grønt Danmarkskort. 

Grønt Danmarkskort udpeger arealer, der kan indgå i etablering af større sammenhængende naturområder, så vi kan skabe større biotoper og levesteder i kommunen til glæde for dyr, fritidsliv og turister.

Du kan blandt andet se, hvor byrådet prioriterer at genoprette naturområder.

Kortlægning af potentielle naturområder fremgår af udpegningen af særlige naturbeskyttelsesinteresser. Kortlægning af potentielle økologiske forbindelser fremgår af udpegning af økologiske forbindelser.
Et samlet kort for Grønt Danmarkskort fremgår af nedenstående kort.