Balle

Balle er sammenhængende med landsbyen Hoed i Norddjurs Kommune.

Balle er kendetegnet ved sine landsbygader og det naturlige centrum i byen ligger, hvor byens tre landsbygader mødes. Her ligger også den gamle Møllegård og den lokale dagligvarebutik. Nord for den gamle landsbykerne ligger byens parcelhuskvarter, som primært rummer huse fra omkring 1970'erne. Umiddelbart vest for byen ligger en vindmøllevirksomhed, og tidligere byen været præget af tung trafik forårsaget af kørsel til og fra de omkringliggende råstofområder. I dag ledes den tunge trafik udenom byen, og der er en tendens til, at bymiljøet løbende forbedres.

Glatved Strand ligger kun 3 km sydøst for Balle. Glatved og Rugaard Strand, samt herregårdsmiljøet omkring Rugaard Gods, udgør en stor rekreativ ressource for indbyggerne i Balle. Kyststrækningen syd for Balle er kendt for sine gode muligheder for kystfiskeri.

Balle er en del af Rosmus Skoledistrikt, og børnehave- og vuggestuebørn er tilknyttet børnehuset ved Rosmus Skole ca. 2 km fra byen. Borgerstuen er det lokale møde- og aktivitetshus, som drives af Balle Beboerforening. I byen findes Balle Stadion med boldbaner og tennisbane, som drives af Tirstrup-Balle Idrætsforening. Midt i byen findes en petanquebane og en legeplads.

Balle har et stabilt befolkningstal på ca. 530 indbyggere.

Der er tilstrækkelige muligheder i byen for opførelse af nye boliger, og derfor udlægges ikke nye rammer til boligbebyggelse.
Den nærtliggende hastigt voksende vindmøllevirksomhed har udtrykt ønske om udvidelse, hvilket Byrådet ønsker at sikre.