Parkering

Der skal udlægges areal til parkering i henhold til parkeringsnorm. På baggrund af en konkret vurdering kan kravet til parkering afvige fra parkeringsnormen.