Håndtering af overfladevand

I nye byudviklingsområder skal der i forbindelse med lokalplanlægning redegøres for håndtering af overfladevand bl.a. med henblik på udlæg af areal til regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet.