Trafikknudepunkter og letbanestationer

Stk. 1: Ved letbanens standsningssteder skal der ved planlægning arbejdes for samordning mellem flere trafikformer som bil og cykel i form af parker og rejs faciliteter. Samt den øvrige kollektive transport, om den måtte være offentlig eller privat.

Stk. 2: Ved Knudepunkter skal der ved planlægning arbejdes for samordning mellem flere trafikformer som bil og cykel i form af parker og rejs faciliteter. Samt øvrige kollektive transporttilbud, om den måtte være offentlig eller privat.

 


Redegørelse

Planlægningen skal omkring Trafikknudepunkter og Letbanestationer skal tage højde for samordning af forskellige trafikformer den til den samlede rejse fra A – B. Der skal således tages højde for at arealer til samkørsel skabes eller friholdes for anden planlægning/anvendelse.

Øget samkørsel er et strategisk sigte for at forberede mobilitet i regionen generelt, forbedre nærmiljøet, samt mindske klimabelastningen. Alle tre forhold forbedres ved at understøtte en øget samkørsel, så der på sigt kommer flere personer i bilerne der pendler mellem A og B.

Der er udpeget 4 trafikale knudepunkter i kommunen:

  • Ebeltoft,
  • Rønde,
  • Hornslet og
  • Ryomgård.