Miljøvurdering

Miljøvurderingen er en gennemgang af de af kommuneplanens emner, som kan have en miljømæssig påvirkning. Miljøvurderingen peger på, hvor der er miljømæssige gevinster og udfordringer ved planens indhold. Hvis der er en miljømæssig udfordring, beskriver miljørapporten, hvilke emner fremtidig planlægning og realisering af planen skal forholde sig til for at sikre mindst mulig miljømæssig påvirkning.

Miljøvurderingen af en kommuneplan forholder sig til det overordnede niveau, kommuneplanen er på. Det betyder at kommuneplanen kan indeholde emner, som er meget overordnede, og derfor kan være svære at vurdere de miljømæssige konsekvenser af. I sådan et tilfælde vil en miljøvurdering i forbindelse med udarbejdelsen af en mere detaljeret plan være mere uddybende. Det kan eksempelvis være ved et tematillæg til kommuneplanen eller en lokalplan.  

I forbindelse med behandling af indkomne høringssvar, er der udarbejdet en supplerende redegørelse forud byrådets endelige behandling af kommuneplanen. Endvidere er der en supplerende grundvandsredegørelse for Sommerhusområdet 1.13.S65, som du kan finde i den samlede redegørelse for kommuneplanens forudsætninger.

Miljøvurderingen og sammenfattende redegørelse af forslag til kommuneplan,
som den bliver fremlagt politisk ved den endelige vedtagelse læser du her: