Vision og udviklingsstrategi

Baggrunden for kommuneplan 2020 er vision og udviklingsstrategi 2018 - 2030. 

Vision og udviklingsstrategien blev vedtaget 28. november 2018.

Hovedtræk

Forslag til Kommuneplan 2020 bygger på vision og udviklingsstrategi 2018 til 2030 ved at have et overordnet fokus på en ”bæredygtig kommune” samt en ”mobil og smart kommune”. Dette kan ses ved et større fokus på blandt andet samlokalisering, merværdi og ønske om placering af forskellige funktioner.

Et af hovedtrækkene, der bliver ført videre fra tidligere kommuneplaner er kommunens vækstbånd - Letbanebåndet, Kystbåndet, understøttelse af landsbyklyngerne samt udvikling af Ebeltoft. Vision og udviklingsstrategien sigter mod lokalsamfund i balance og en god sammenhæng mellem kommunens byer imellem og i forhold til regionens hovedby, Aarhus.

30 målsætninger

Kommuneplan 2020 løfter de af de tre indsatsområders 30 målsætninger, som har betydning for arealanvendelsen. Indsatsområderne er:

  • Hverdagsliv i balance
  • Oplevelser og aktiviteter for krop og sjæl
  • Plads og muligheder for udvikling og vækst for erhverv

17 verdensmål

I vision og udviklingsstrategien er der et mål om at kommunens vækst skal knyttes op på princippet om bæredygtighed ved at omsætte de 17 verdensmål til praktisk handling herunder økonomisk, social, kulturel og miljømæssig bæredygtighed.

Læs vision og udviklingsstrategien her.