9.1.B2 - Boligområde sydvest for Ebeltoftvej

loading image
Henter kort...
static-map

Status

 • Status

  Vedtaget

Bestemmelser

 • Plannavn

  Boligområde sydvest for Ebeltoftvej

 • Plannr.

  9.1.B2

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Bebyggelsens omfang

  Maks. antal etager: 2, hvoraf øverste etage er en udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

9.1.B2